Een leven lang leren, oefenen en trainen. Dat is volgens de Duits/Nederlandse filosoof Peter Sloterdijk (1947) noodzakelijk om jezelf te kunnen 'vervaardigen'. Voor een goede ontwikkeling is het stellen van de juiste vraag dan ook belangrijker dan het formuleren van een pasklare oplossing. Ook het uitproberen van een bepaalde manier van handelen of feedback vragen op bepaald gedrag is in een veilige omgeving waardevoller dan het aanleren van feiten en 'waarheden'. Alleen door een leven lang te blijven oefenen kunnen wij onszelf overstijgen. 


Training

Waar opleiding aan het begin van een mensenleven vaak gericht is op het aanleren van cognitieve kennis, wordt de mens in een later stadium door praktische kennis en oefening gevormd. Geen enkele competentie ontstaat zonder deze oefenpraktijk; het leven bestaat zelfs uit een leven lang vallen en opstaan en dus door oefenen. Want na theoretische kennis en ontwikkelde praktische kennis volgt uiteindelijk 'wijsheid'; de kunst om op de juiste oprechte manier te oordelen en te handelen. 

Een training volgen is een manier om deze praktische kennis te ontwikkelen en te vergroten; om te verbinden en ons bewust te worden van onszelf in een sociale en ondernemende context.

Diensten:

Kriek Training en Advies levert verschillende diensten die gerelateerd zijn aan de oefenpraktijk zoals hierboven geschetst.

  • Management development
  • Teambuilding
  • Leiderschapsontwikkeling
  • Effectief communiceren
  • Training werknemersvaardigheden
  • Verandermanagement