Kriek Training en Advies is er voor de bouw- en installatie-branche en levert strategische adviesdiensten op het gebied van Social Return on Investment (SROI), organisatieontwikkeling, business coaching en individuele begeleiding. Uiteindelijk maken 20 jaar ervaring in een arbeidsmarktgerelateerde werkomgeving, psychosociale opleidingen en een ondernemende en enthousiasmerende aanpak het verschil.


Inleiding

Kriek Training en Advies is een adviesbureau gericht op persoonlijke ontwikkeling en team ontwikkeling.

Vanuit een jarenlange ervaring met arbeidsmarkt gerelateerde vraagstukken worden diensten aangeboden op het vlak van instroom, ontwikkeling en doorgroei van medewerkers in verschillende branches waaronder de techniek, industrie en ICT. Veel draait daarbij om ontwikkeling door bewustwording; bewustwording van de eigen persoonlijkheid, de eigen competenties en de eigen valkuilen. Van daaruit kan een professionele ontwikkeling worden ingezet die leidt tot persoonlijke stabiliteit en groei. 

Diensten

Kriek Training en Advies levert zowel ondersteuning aan teams als aan individuele medewerkers. Ook kan ondersteuning worden geleverd aan stafdiensten zoals HR, SHEQ en Commerciele afdelingen.

Door op persoonlijk ontwikkelingsniveau mensen regie te laten nemen vanuit eigen kracht en intrensieke motivatie en door op teamniveau te focussen op teamverantwoordelijkheid en zelfsturing zal er binnen organisaties meer verbinding zijn met haar eigen mensen. 

Diensten kunnen worden samengevat in drie werkvelden:

  1. Traingen
  2. Coaching
  3. Advies