Je hoeft niet alles alleen te kunnen. De angst dat je er op afgerekend wordt als je even zelf niet meer in staat bent om de "uitweg" te vinden kan belemmerend werken. In elk mensenleven komen situaties voor waarbij je je soms geen raad weet en behoefte hebt aan reflectie, stilte en spiegeling.

Tijdens het coachingstraject wordt er samen gekeken naar het innerlijke proces van bewustwording; hoe het plaats vindt en hoe dit persoonlijke proces werkt. Tevens wordt er naar de betekenis van het persoonlijk proces gekekenen en wordt onderzocht waar zich mogelijke belemmeringen bevinden. Want alleen door aan deze belemmeringen te werken schept de mens een omgeving waarin ruimte is voor aandacht en waarin men gezien en gehoord kan worden.


Coaching

Het begeleiden en ondersteunen van mensen in hun prive- of werk-omgeving kan betrekking hebben op psychosociale ondersteuning of op carierecoaching (loopbaanbegeleiding). Beide hebben betrekking op de weg die wij als mens gaan en waarbij het voor de meesten van ons niet gewoon is om hulp te vragen. Hulp die leidt tot meer zelfinzicht en balans waardoor je weer in je kracht komt.

Naast individuele coaching kan ook teamcoaching (ontwikkeling) een vorm van een coachingstraject zijn. Daarvoor zijn meerdere instrumenten en methodieken beschikbaar waarmee een stevig fundament kan worden gelegd onder een team. Een team waarvan de leden een verschillende herkomst kunnen hebben waardoor zij allen een geheel eigen historie en dynamiek meedragen in het team. Door juist de verschillende achtergronden van de teamleden te ervaren, in te sluiten en te verbinden ontstaat er een team met een stevige basis van wederzijds vertrouwen, respect en loyaliteit waardoor er vanuit deze motivatie gezamenlijke doelen behaald kunnen worden. Teamcoaching is gericht op het focussen op teamniveau, teamverantwoordelijkheid en zelfsturing.

Daarnaast kan Kriek Training en Advies ook groepen begeleiden die vanuit de sociale context vragen hebben over hun synergie, hun wederzijdse betrokkenheid of over onderling respect en vertrouwen. Er worden zowel klassieke management modellen gebruikt als wel methodieken vanuit het Systemisch werken, NLP, TA en de Gestalt. 

Individuele coachingstrajecten 

Kriek Training en Advies kan ondersteuning bieden bij persoonlijke trajecten zoals:

 • Persoonlijke coaching
 • Psychosociale begeleiding
 • Stress coaching en Burnout coaching
 • Conflictbemiddeling
 • Budget coaching
 • Rouwverwerking
 • Persoonlijkheidstesten o.b.v Jung                                                                                                

Teamcoaching

Kriek Training en Advies kan ondersteuning bieden bij groeps trajecten m.b.t.;

 • Organisatie opstellingen
 • Teambuilding
 • Leiderschapsontwikkeling
 • Werken met groeps kernkwaliteiten
 • Persoonlijkheidstesten voor teams o.b.v Jung