In zijn brief aan het Vorstenhuis van de Medici (1513-1515) was adviseur Niccol Machiavelli niet heel erg flatteus over adviseurs: "vertrouw ze niet, want ze zijn niet loyaal aan jou". Machiavelli adviseert de vorsten in Florence overigens wel om adviseurs in de arm te nemen. Hij voegt daar wel het advies aan toe om ze na gewezen diensten ook maar te vernietigen... De taak van de adviseur is dan ook om iets op te lossen of op de rails te zetten; niet om voor langere tijd leiding te geven of zelfs het roer over te nemen. Na het verrichten van de werkzaamheden door de adviseur zal de organisatie immers zelf weer in staat zijn om het heft in eigen hand te nemen en kan de adviseur een volgende taak aanpakken...


Advies

Het sociale domein is voor wat de arbeidsmarkt betreft een uitdagend gebied waar regels ons soms verhinderen om op een ondernemende manier mensen aan een leuke en betaalde baan te helpen. Want waar gedrevenheid en creativiteit nooit leiden tot een gebrek aan oplossingen doen regels dat vaak wel. En het is juist de uitdaging van de adviseur om binnen de kaders die de regels stellen, toch steeds vindingrijk te blijven en met een aan fanatisme grenzende wil en ijver resultaat te boeken. Want ook Machiavelli was er van overtuigd:" Waar de wil om te slagen groot is, zullen de obstakels slechts klein zijn". Niets is dus onmogelijk!

Diensten

Kriek Training en Advies levert innoverende en creatieve oplossingen voor diverse vraagstukken en trajecten:

  • Organisatieontwikkeling
  • Arbeidsmarktvraagstukken
  • Interim SHRM
  • Social Return in aanbestedingstrajecten

Social Return

Social return gaat over de arbeidsmarkt, en dan heel in het bijzonder over de arbeidsmarkt en kansen voor mensen aan de onderkant van de samenleving; mensen met een beperking, mensen met geen of weinig opleiding, jongeren maar ook heel in het bijzonder de ‘ouderen’.

De Rijksoverheid heeft besloten om in haar aanbestedingen een verplichting op te nemen voor de contractant. Een verplichting dat een deel van de opdrachtsom besteed moet worden in dit sociale domein. Voor veel contractanten is dat geen eenvoudige opgave. Soms omdat er weinig arbeidsplaatsen bij hem/haar beschikbaar zijn voor deze specifieke groep, maar soms ook omdat men simpelweg weinig ervaring heeft met het plaatsen van mensen uit deze groep en daarom graag van deze verplichting af wil.

En dat is niet nodig, want het kan gewoon geld opleveren en het draagt ook bij aan een duurzaam imago dat, mits goed ingezet, ook weer geld oplevert. Maar gelukkig is geld niet altijd de drijfveer. Sommige bedrijven werken inmiddels vanuit een intrinsieke motivatie en lopen daarmee op de troepen vooruit. En juist dan heeft het een nog grotere toegevoegde waarde.

Zo zijn er simpelweg steeds drie drijfveren waarom men zou werken aan duurzaamheid en social return in het bijzonder:

1/ De meest voor de hand liggende drijfveer is als het geld oplevert; als de arbeidskrachten zo kunnen worden ingezet dat ze gezien hun expertise in relatie tot hun arbeidslasten een meerwaarde opleveren. Diverse mogelijkheden zijn in dat kader denkbaar; zoals het gezamenlijk creëren van een arbeidspool, het gezamenlijk inzetten op bijvoorbeeld een nieuw op te richten afvalscheidingsinstallatie, of het detacheren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

2/ Daarnaast valt Social Return natuurlijk onder CSR; een verzamelnaam voor alles wat met duurzaamheid te maken heeft. Veel bedrijven maken een CSR jaarverslag waar ook aandeelhouders en investeerders weer waarde aan toekennen. Het FSC-hout label is een goed voorbeeld van een duurzaamheidslabel dat het ‘Imago’ van het product aantoonbaar verbetert. En dit goede ‘Imago’ is weer direct te herleiden naar marktaandeel en verkoopprijs.

3/ Tenslotte is er als laatste drijfveer de wettelijke verplichting. Uiteraard zijn zowel de Quotumregeling alsook de Participatiewet wettelijke bepalingen waar onder voorwaarden aan voldaan moet worden. Maar als tijdig en goed wordt geanticipeerd op deze regelingen dan wordt het risico voorkomen dat je als bedrijf regelmatig in de bezemwagen belandt omdat je op ad-hoc basis aan iets had moeten voldoen wat weer niet is gelukt. Het continu vechten in de laagste league levert veel frustratie en kost onnodig veel geld.

En gelukkig zijn er vele mogelijkheden om in de 1e of de 2e league te spelen; een weldoordacht SR-beleid is de oplossing.